Tin tức

THÔNG BÁO NGỪNG HỢP TÁC

Mỗi chặng đường Trăng Khuyết đi qua đều may mắn gặp được những cộng sự, đối tác hỗ trợ cho Trăng Khuyết hoàn thành sứ

Quy trình thực hiện tờ khai

Để đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện cho hoàn cảnh cần giúp và bên Trăng Khuyết. Rất mong mọi người lưu ý thực hiện đúng

Tờ khai xin trợ giúp

Trăng Khuyết luôn tạo mọi điều kiện hỗ trợ các mảnh đời khó khăn theo đúng mục tiêu và sứ mệnh cam kết ban đầu

Group thiện nguyện Sài Gòn 247

—Nhóm facebook công khai thuộc sở hữu Trăng Khuyết— 👉 https://www.facebook.com/groups/tinhnguyenviensg247 Mục đích nhằm tạo môi trường cung cấp thông tin đa chiều: – Nơi

0976 254 720