Tin tức Tình Nguyện Viên

ĐI ĐỂ CHỮA LÀNH CHÍNH TÂM HỒN MÌNH

“Ôi xời! Toàn mấy đứa thất tình, chán đời mới đi làm thiện nguyện!” Rất nhiều người hay nói đại ý giống như câu ấy.

0976 254 720