Tin tức Tình Nguyện Viên

Tình nguyện viên: Đối ngoại và phát triển quỹ

Số lượng:    3 người. Thời gian làm việc:  Trung bình 4 – 8 h/ tuần. Mục tiêu công việc:  Đối ngoại và phát triển quỹ, tìm nguồn ngân sách để các thành viên

0976 254 720