Đóng góp chuyển khoản ngân hàng

1. cứu trợ khẩn cấp

STK3.999.678 – Ngân Hàng Á Châu (ACB) – CN Hồ Chí Minh
Tên tài khoảnQUỸ TỪ THIỆN & BTXH TRĂNG KHUYẾT
Nội dungCứu trợ khẩn cấp – Tên MTQ

2. Thực phẩm, nhu yếu phẩm

STK4.999.678 – Ngân Hàng Á Châu (ACB) – CN Hồ Chí Minh
Tên tài khoảnQUỸ TỪ THIỆN & BTXH TRĂNG KHUYẾT
Nội dungThực phẩm, nhu yếu phẩm – Tên MTQ

3. Xây dựng vận hành

STK5.999.678 – Ngân Hàng Á Châu (ACB) – CN Hồ Chí Minh
Tên tài khoảnQUỸ TỪ THIỆN & BTXH TRĂNG KHUYẾT
Nội dungXây dựng vận hành – Tên MTQ

Sau khi đóng góp, thông tin đóng góp của bạn sẽ được Quỹ Trăng Khuyết  tiếp nhận và cập nhật tại https://minhbach.quytrangkhuyet.com, nếu bạn cần thêm thông tin có thể liên hệ trực tiếp số Hotline 0976 254 720 nhé! 

Xin chân thành cảm ơn!

0976 254 720